Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement


VISSERIJVERENIGING VEENHUIZEN.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdbepalingen: ( Besluit Ledenvergadering 18 mei 1992, laatstelijk aangepast best.verg. 28-11-2016).

1. Zomeravondwedstrijden
Verzamelen om 17.30 uur op de Hoofdweg zz,, nabij de werkschuur van Staatsbosbeheer (voorheen “dam Bankenbosch”). Vertrek van daar om 17.45 uur. De auto's rijden gezamenlijk achter de auto van de wedstrijdleiding naar de visplaats. De wedstrijdleiding bepaalt waar de auto's mogen worden neergezet.
Er wordt gevist tot 21.15 uur.
Uiterlijk tot 21.30 uur kan nog vis ter meting worden aangeboden aan de wedstrijdleiding.
Tijdens deze wedstrijden wordt er door een speciaal ingestelde meetcommissie gemeten..

2. Uitwedstrijden
Vertrek bij uitwedstrijden om 6.30 uur vanaf de parkeerplaats van het museum (Laan Weldadigheid) te Veenhuizen.
Er wordt gevist tot 12.00 uur.
Aansluitend wordt er door de wedstrijdleiding gemeten.

3. Vissen op nummer
De plaats van de visstek van de deelnemers wordt bepaald door het lot. Deze loting wordt verzorgd door de wedstrijdleiding. Vissers, die slecht ter been zijn, kunnen van deze loting worden uitgezonderd. Of hiervan gebruik kan worden gemaakt, staat ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding kan voor deze vissers een passende plek aanwijzen.

4. Materialen
Er mag worden gevist met één vaste hengel (geen maximum lengte) en een ééntandige haak.
Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. Er mag geen kunstaas, in welke vorm dan ook, worden gebruikt en ook geen levend aas, behalve maden en wormen. N.B. Wormen mogen nu het gehele jaar.

5. Leefnet
De vis moet worden bewaard in een leefnet ter grootte van de wettelijk bepaalde minimum afmetingen. (o.a. doorsnede minimaal 40 cm en tenminste 2,50 m lang.)

6.Vissoorten en maten
Alleen levende, maatse vis mag ter meting worden aangeboden. De te meten vis moet minimaal 15 cm lang zijn. Daarnaast gelden uiteraard de wettelijke minimumvismaten.
Bijvoorbeeld: Een voorn van 14,9 cm wordt niet naar 15 cm afgerond. Boven de 15 cm wordt een voorn van 15,5 cm wel afgerond naar 16 cm. Een voorn van 15,4 cm wordt daarentegen naar beneden afgerond naar 15 cm.

Niet ter meting mogen aangeboden worden: Snoek, snoekbaars, paling en graskarper. Deze soorten dienen meteen in het water te worden teruggezet.

7. Prijzen
Prijzen per wedstrijd: 1e prijs € 10,00 – 2e prijs € 7,50 – 3e prijs € 5,00. Voor de plaatsen 1 t/m 9 worden respectievelijk 10,8,7,6,5,4,3,2, en 1 punt(en) voor het klassement opgenomen.
Bij gelijk eindigen in cm ‘s, telt de meeste gevangen vis. Is het dan nog gelijk, dan krijgen de betreffende deelnemers evenveel punten. Bijvoorbeeld:10.8.7.7.5.4.enz. In dit voorbeeld vervalt dus de 6.
Mocht dit gebeuren bij de eerste 3 plaatsen dan heeft men ook recht op de bijbehorende geldprijs.
Tevens is er € 2,50 beschikbaar voor de grootste gevangen vis. Bij gelijke grootte telt de op één na grootste vis enzovoort.

8. Klassement
Er wordt een klassement opgemaakt van de 5 beste wedstrijden ( 6x zomeravond + 2x uitwedstrijd) per deelnemer. Aan de hand van deze scorelijst worden de nummers 1 t/m 5 van het seizoen bepaald. Deze krijgen ereprijzen uitgereikt. Bij gelijk eindigen telt de totale lengte (cm‘s) der vissen in de 5 bepalende wedstrijden samen. De eindwinnaar (kampioen) ontvangt tevens de “Willem Timmer wisselbokaal”.
De visser die de grootste vis tijdens één der wedstrijden heeft gevangen ontvangt ook een wisselbokaal. Bij gelijk eindigen telt de op één na grootste vis, enz.

9. Onweer
De wedstrijdleiding is bevoegd om ingeval van dreigend onweer, de wedstrijd per direct te staken.
Of de wedstrijd hierna nog binnen een redelijke termijn zal worden voortgezet, staat ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Ingeval van het niet voorzetten van de wedstrijd wordt er geen uitslag vastgesteld.

10. Milieu
Van deelnemers aan de wedstrijden wordt verwacht dat zij geen vuil aan of in het water achterlaten en de natuur respecteren.

Het bestuur wenst u fijne uurtjes aan het water en goede vangsten.