Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verslag jaarvergadering 2020

Samenvatting Algemene Ledenvergadering . 2020.

Plaats: Veenhuizen
Locatie: Voetbalkantine
Datum: 3 feb 2020
Aanwezig: 11 leden, waaronder 6 bestuursleden.

Voorzitter R.Bathoorn heet om 20.00 uur de leden welkom en een speciaal welkom voor erelid J.Bruining.
Verder kijkt hij terug op goed verenigingsjaar. Een jaar waarin het 95 jarig bestaan werd gevierd met een geslaagde jubileumwedstrijd met aansluitend een lunch voor de deelnemers in de sportkantine.

De vereniging telde het afgelopen jaar 107 leden. Het was een mooi visjaar met wisselende vangsten. De zomeravondwedstrijden waren in de Veenhuizer wateren. De uitwedstrijden vonden plaats in het Hoendiep, nabij Enumatil en in de Tjonger bij Mildam. Het aantal deelnemers per wedstrijd is redelijk constant, maar blijft steeds klein. Ongeveer 10 vissers.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 04-02-2019 werden, met één toevoeging van J Bruining, goedgekeurd.

Het jaarverslag 2019 van de secretaris E.Duursma, vermeldt 107 betalende leden. Een lichte daling ten opzichte van het vorig jaar. Er komen wel steeds meer online aanmeldingen.

Het financieel jaaroverzicht 2019 van de voorzitter/penningmeester R.Bathoorn vertoont een gelijkblijvend saldo met het vorig jaar.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.Bruining en G Been verlenen de penningmeester decharge.
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt Ate Jeeninga benoemd, als opvolger van J.Bruining.
De contributies voor 2021 wordt vastgesteld op € 34,- gelijk aan dat van 2020. Mocht dit jaar het aantal leden onder de 100 dalen, dan zal het bestuur de contributie voor de hoofdleden in 2021 met € 1 verhogen naar € 35. Tweede leden betalen € 12,50 en jeugdleden € 10,-

De bestuursverkiezing levert geen wijzigingen op. De heren R.Bathoorn, P.Woudman en H. van Riezen worden bij acclamatie herkozen als bestuurslid van onze vereniging. Er staat nog steeds een vacature open voor een bestuurslid.

Na de pauze vindt de prijsuitreiking van de clubcompetitie 2019 plaats.
De winnaars worden gehuldigd en nemen hun verdiende ereprijzen in ontvangst.

Kampioen en winnaar van de “Willem Timmer” wisselbokaal is geworden Ate Jeeninga, Oosterwolde
2e pr Auke Wesstra, Haulerwijk
3e pr Gerrit Hoogeveen, Ravenswoud
4e pr John Hamstra, Assen
5e pr Henk van Riezen, Assen.
De wisselbeker voor de grootste gevangen vis is voor Piet Woudman uit Assen. (brasem 52 cm)

De data voor de wedstrijden van de clubcompetitie 20209 zijn als volgt vastgesteld:
Zomeravondwedstrijden:
Maandag 11 mei; ma 18 mei; ma 25 mei; di 2 juni, ma 8 juni en ma 15 juni.
Verzamelen om 17.30 u. op de Hoofdweg zz, nabij de werkschuur van Staatsbosbeheer (voorheen “dam Bankenboschweg”). Vertrek 17.45 u. Er wordt gevist tot 21.15 uur.
Uitwedstrijden:
Zaterdag 12 sept en zaterdag 03 okt. Vertrek 06.30 uur (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving), beide keren vanaf de parkeerplaats van het Gevangenismuseum Veenhuizen (Laan Weldadigheid).
Er wordt dan gevist tot 12.00 uur.
Alle wedstrijden staan op zichzelf met eigen dagprijzen; je hoeft dus niet alle wedstrijden mee te vissen. Voor de competitie tellen maximaal 5 van de 8 wedstrijden met de hoogste score mee voor het kampioenschap. (Zie wedstrijdreglement.)
Nadere mededelingen over de wedstrijden, waaronder de locaties, zijn binnenkort te vinden op onze website.

Het viswater in Veenhuizen is voor een groot deel vrij gemaakt van waterplanten door het inzetten van de Harkboot. Daardoor is er voor de jeugd van Veenhuizen weer viswater beschikbaar zonder de Hoofdweg te moeten oversteken. De wens van de vergadering is dat de wateren ook nog eens gaan worden uitgediept. Bestuurslid Foppe Bergsma is hierover nog in gesprek met de gemeente en de federatie.

De foto’s van de prijsuitreiking, gemaakt door Henk van Riezen en Piet Woudman zijn te vinden onder “Foto’s – Fotoalbums”.

Met een vriendelijke groet en de wens voor een voorspoedig visseizoen,
het bestuur van de Visserijvereniging Veenhuizen,

R. Bathoorn                          E. Duursma       Henk van Riezen     Piet Woudman
Voorzitter/penningmeester   secretaris          Geert Greveling        Foppe Bergsma